Silver Coin Winner Of January Sale 2019
SLN BILLNO PARTICIPANT NAME
1 AM/00715/18-19 MRS. B.PAUL
2 AM/00779/18-19 MR. SURAJ BISWAS
3 AM/00783/18-19 MR. P.MALLICK
4 BG/01436/18-19 MRS. SIKHA CHAKRABORTY
5 BG/01475/18-19 MRS. P.GANGULLY
6 BG/01497/18-19 MRS. MOU CHAKRABORTY
7 BG/01547/18-19 MRS. PAMPA CHAKRABORTY
8 BH/01977/18-19 MRS. CHANDRANI LAHIRI
9 BH/01985/18-19 MRS. TILOTTAMA BHATTACHARJEE
10 BH/02039/18-19 MR. ASHOKE KUMAR MAITY
11 BH/02044/18-19 MRS. PAPIYA GHOSH
12 BH/02072/18-19 MRS. SATABDI CHATTERJEE
13 BH/02184/18-19 MRS. RUMA MANNA
14 BH/02189/18-19 MRS. RANU GHOSH
15 BH/02192/18-19 MRS. MOUMITA MUKHERJEE
16 BH/02212/18-19 MISS SOUMAMITA SAMANTA
17 BH/02259/18-19 MISS SHARMISTHA CHANDRA
18 BH/02453/18-19 MISS BARNALI MONDAL
19 BH/02457/18-19 MR. SOUMODEEP MITRA
20 BH/02463/18-19 MRS. CHAITALI GHATAK
21 BK/00991/18-19 MR. BISWANATH MAZUMDER
22 BK/01039/18-19 MRS. NARGIS PARVEEN
23 BK/01106/18-19 MR. ABHIJIT GHOSH
24 BK/01136/18-19 MISS SUBARNA ROY
25 BK/01168/18-19 MR. SWAPAN BERA
26 BK/01198/18-19 MISS RUPALI DEY
27 BN/00407/18-19 MR. RAJA GOPALAN
28 BN/00409/18-19 MRS. SUDHA
29 BP/01279/18-19 MR. SAJAL KUMAR BOSE
30 BP/01297/18-19 MRS. NIBEDITA HALDER
31 BP/01384/18-19 MR. BANACHARI MANDAL
32 BP/01421/18-19 MRS. PINKI BANERJEE
33 BW/00785/18-19 MRS. CHANDRANI GHOSHAL
34 BW/00799/18-19 MR. P.S GHOSH
35 BW/00864/18-19 MISS POMPI WATH
36 CJ/00599/18-19 MRS. BHAGYASHRI BHATTACHARYA
37 CJ/00632/18-19 MRS. RINA SINHA
38 CJ/00659/18-19 MRS. CHANDRA CHATTERJEE
39 CN/00660/18-19 MRS. INDRANI SEN
40 CN/00664/18-19 MRS. SIKHA CHAKRABORTY
41 CN/00689/18-19 MISS BIHU BANERJEE.
42 CN/00714/18-19 MRS. NIBEDITA HAZRA
43 CN/00715/18-19 MRS. SOMA MITRA
44 CN/00716/18-19 MRS. SUSMITA DEY
45 CN/00791/18-19 MR. BARUN SAHA
46 DP/01248/18-19 MISS PRIYASMITA DAS
47 DP/01247/18-19 MRS. RATNA ROY
48 DP/01296/18-19 MRS. J.CHAKRABORTY
49 DP/01307/18-19 MR. SWARUP BHAKTA
50 DP/01332/18-19 MRS. SHELLY CHOUDHURY
51 DP/01368/18-19 MR. RAJDEEP NARAYAN SUR
52 DP/01372/18-19 MR. SISIR KANTI MAZUMDER
53 DP/01375/18-19 MRS. BAISHAKHI SEN
54 DP/01392/18-19 MR. SOMENATH ROY
55 DP/01393/18-19 MRS. DEEPA BOSE
56 GD/01481/18-19 MISS SAYANI BAGCHI
57 GD/01507/18-19 MISS TAIRA KHATUN
58 GD/01541/18-19 M/S. CENTRAL BANK OF INDIA
59 GD/01586/18-19 MRS. S.CHAKRABORTY
60 GK/02106/18-19 MRS. SUJATA CHATTERJEE
61 GK/02130/18-19 MRS. SOMA BISWAS
62 GK/02144/18-19 MR. SURYA BANERJEE
63 GK/02176/18-19 MR. P.N. DAS
64 GK/02221/18-19 MRS. SUSHMITA KAR
65 GK/02223/18-19 MRS. MANISHA RAY
66 GK/02249/18-19 MRS. SIPRA MITRA
67 GK/02255/18-19 MRS. S. BAIDHYA
68 GK/02355/18-19 MRS. SMRITI ROY
69 GK/02393/18-19 MRS. M DASGUPTA
70 GK/02494/18-19 MISS PRIYANKA MANNA
71 GP/04665/18-19 MRS. SAYANTI CHAUDHURI
72 GP/04689/18-19 MRS. SHARBANTI MUKHERJEE
73 GP/04707/18-19 MRS. DEBASREE MAJUMDAR
74 GP/04729/18-19 MRS. P CHATTARAJ
75 GP/04748/18-19 MR. S.N. MUKHERJEE
76 GP/04897/18-19 MRS. PRITHA KAUR
77 GP/04948/18-19 MRS. SUTAPA ROY
78 GP/05001/18-19 MRS. GARGI DEY
79 GP/05040/18-19 MRS. D. DAS
80 GP/05053/18-19 MRS. LEENA ROY
81 GP/05095/18-19 MRS. APARNA BASU
82 GP/05117/18-19 MRS. M. SINGHAL
83 GP/05213/18-19 MRS. CHANDANA SENGUPTA
84 GP/05330/18-19 MRS. SULAGNA BOSE
85 GP/05416/18-19 MRS. SATARUPA SARKAR
86 GP/05438/18-19 MISS SALOMAE YOMZONE
87 GP/05442/18-19 MR. ALOK SINHA
88 GP/05460/18-19 MRS. JYOSTNA CHAKRABORTY
89 GP/05555/18-19 MRS. DEBRUPA CHAKRABORTY
90 GP/05572/18-19 MRS. CHITRAKALI HALDAR
91 GP/05607/18-19 MR. D. CHATTERJEE
92 GP/05676/18-19 MRS. INDRANI GUHA
93 HR/01259/18-19 MRS. NEHA GANGULY
94 HR/01311/18-19 MRS. BIJOYA MUKHERJEE
95 HR/01388/18-19 MRS. NAZMA AHMED
96 JC/00640/18-19 MRS. SAMPA BASAK
97 JC/00670/18-19 MR. AMAL AGARWALA
98 JG/00625/18-19 MR. SUBIR GUHA
99 JP/02557/18-19 MRS. PURNIMA CHATTERJEE
100 JP/02578/18-19 MRS. SHARBARI SAHA
101 JP/02748/18-19 MRS. SUBARNA BHADURI
102 JP/02861/18-19 MR. S.SENGUPTA
103 JP/02927/18-19 MISS MOUMITA JASH
104 JP/03024/18-19 MRS. JAYA KAR
105 JP/03093/18-19 MRS. A.CHAKRABORTY
106 LI/02585/18-19 MRS. PIYALI CHOWDHURYY
107 LI/02662/18-19 MRS. NILANJANA CHOUDHURY
108 LI/02721/18-19 MRS. PAPIA DAS
109 LI/02735/18-19 MRS. PRIYADARSHINI
110 LI/02784/18-19 MRS. MONALI DUTTAROY
111 LI/02819/18-19 MR. MD SHAHID
112 LI/02910/18-19 MISS SAHELI NATH
113 LI/02924/18-19 MRS. UMA MITRA
114 LI/02926/18-19 MRS. GOPA DASGUPTA
115 LI/02948/18-19 MRS. SANGITA DEY
116 LI/03032/18-19 MRS. SHALMALI SINHA
117 LI/03050/18-19 MRS. SUBHRA BANERJEE
118 LI/03057/18-19 MISS SANGHAMITRA BAGCHI
119 LI/03159/18-19 MRS. SWAPNA CHAKRABORTY
120 LN/01011/18-19 MR. SIBENDU DUTTA
121 LN/01037/18-19 MRS. MITALI SARKAR
122 LN/01052/18-19 MRS. SUMI AICH BAUL
123 LN/01143/18-19 MRS. TAPATI ADHIKARI
124 LN/01186/18-19 MR. KUNTAL CHATTERJEE
125 LT/00933/18-19 MR. ABHISHEK SARKAR
126 LT/00951/18-19 MRS. CHAITALI CHAKROBORTY
127 LT/00979/18-19 MR. SUSANKAR BISWAS
128 LT/01018/18-19 MRS. DIPANNITA MAITI
129 LT/01073/18-19 MR. D.DASGUPTA
130 LT/01091/18-19 MRS. NIPA SAHA
131 MJ/01137/18-19 MR. ASHES MUKHERJEE
132 MJ/01142/18-19 MRS. MUNMUN BHANDARI
133 MJ/01236/18-19 MRS. ARPITA CHATTERJEE
134 MK/00767/18-19 MRS. MIMI DESSA
135 MK/00854/18-19 MRS. SONIA SAHA
136 MK/00855/18-19 MRS. K.DAS
137 MK/00869/18-19 MRS. R.GUHA
138 MK/00882/18-19 MRS. B BASU
139 MK/00906/18-19 MRS. NANDINI KIRTANIA
140 MM/01544/18-19 MRS. SWAPNA NASKAR
141 MM/01583/18-19 MRS. S GHOSH
142 MM/01589/18-19 MRS. SUMAN SINGH
143 MM/01603/18-19 MRS. BIVA HALDER
144 MM/01643/18-19 MRS. RONITA ROY
145 MM/01678/18-19 MRS. S BASU
146 MM/01719/18-19 MRS. MOUMITA SAHOO
147 MM/01740/18-19 MRS. SWAPNA SAHA
148 MM/01777/18-19 MRS. ALPANA ROY
149 MM/01816/18-19 MRS. MADHUMITA DAS
150 MM/01905/18-19 MRS. ANINDITA CHATTERJEE
151 MM/01925/18-19 MRS. RITA MITRA
152 MP/01677/18-19 MRS. SOMA MUKHERJEE
153 MP/01804/18-19 MRS. SOMA CHATTERJEE
154 MP/01867/18-19 MRS. GIRIRAJ
155 MP/01906/18-19 MRS. SILA MONDAL
156 MP/01926/18-19 MISS RUNA BARUA
157 MP/01969/18-19 MRS. NABINA SAHA
158 MP/01972/18-19 MR. M SAHA
159 MS/00950/18-19 MRS. JAYA SETT
160 MS/01052/18-19 MR. SUSANTA PAUL
161 MS/01053/18-19 MRS. MOUMITA DAS
162 NA/02348/18-19 MR. J.MUKHERJEE
163 NA/02372/18-19 MRS. SARBARI SAHA
164 NA/02387/18-19 MRS. KAJAL SHOME
165 NA/02394/18-19 MRS. B.CHATTERJE
166 NA/02410/18-19 MRS. URNI CHAKRABORTY
167 NA/02448/18-19 MRS. S.BANERJEE
168 NA/02484/18-19 MRS. NILA SEN GUPTA
169 NA/02565/18-19 MR. D.P.BANERJEE
170 NA/02591/18-19 MRS. S.MITRA
171 NA/02641/18-19 MRS. DIPTI SINHA
172 NA/02682/18-19 MR. CHIRANJIB PATITUNDI
173 NM/00879/18-19 MRS. NASIMA KHATTON
174 NM/00891/18-19 MRS. NABANITA CHATTERJEE
175 NS/00927/18-19 MISS ARCHITA CHAKRABARTY
176 NS/00931/18-19 MRS. JHUMA MUKHARJEE
177 NS/00985/18-19 MRS. ANINDITA GHOSH
178 NS/00986/18-19 MRS. NILIMA BISWAS
179 NS/00992/18-19 MR. SUBHASISH DUTTA MUDI
180 NS/01011/18-19 MR. BABUL NAHA
181 NS/01021/18-19 MR. BARUNAYAN DAS
182 OB/00532/18-19 MISS CHAITALI NANDI
183 OB/00539/18-19 MISS TANIYA KARMAKER
184 PB/01587/18-19 MRS. GOPA BASU
185 PB/01590/18-19 MRS. ROMA SINGH
186 PB/01625/18-19 MRS. MADHUMITA BARDHAN
187 PB/01630/18-19 MRS. BANANI PAL
188 PB/01700/18-19 MRS. BASUDHA MAJUMDER
189 PB/01702/18-19 MR. SHAMBHUNATH BASAK
190 PB/01736/18-19 MRS. SOMASREE DAS
191 PB/01791/18-19 MR. DEBASHIS PATRA
192 PB/01793/18-19 MR. SATYABRATA SARKAR
193 PB/01864/18-19 MRS. CHHANDA PAL
194 PB/01873/18-19 MRS. TAMA NANDY
195 RB/00589/18-19 MR. SUBHODIP PAL
196 RB/00594/18-19 MISS RAJPRIYA BISWAS
197 RB/00606/18-19 MRS. NUPUR SAHA
198 RE/01792/18-19 MRS. SUMITA SENGUPTA
199 RE/01799/18-19 MISS ALPANA MUKHUTY
200 RE/01879/18-19 MR. TAPAS GHOSH
201 RE/01967/18-19 MRS. PRIYANKA CHOUDHURY
202 RE/02040/18-19 MRS. SARBANI DEY
203 RK/00592/18-19 MR. RANABIR CHETTERJEE
204 RK/00607/18-19 MRS. MALA SAHA
205 RK/00611/18-19 MR. PARTHA MAHAJON
206 RK/00623/18-19 MRS. RUPAMATI BANERJEE
207 RK/00631/18-19 MRS. SUJATA CHOWDHURY
208 RK/00676/18-19 MRS. RIYA BISWAS
209 RP/01528/18-19 MRS. MOLI GHOSH
210 RP/01557/18-19 MISS DEBOLINA ROY
211 RP/01579/18-19 MRS. VIDHI SETH MUKHOPADHYAY
212 RP/01610/18-19 MRS. RAMILA MONDAL
213 RP/01616/18-19 MRS. RITWIKA BISWAS
214 RP/01696/18-19 MR. PALASH KUMAR KUNDU
215 RP/01727/18-19 MRS. ARCHANA MUKHERJEE
216 RS/00775/18-19 MRS. DEBJANI ROY
217 RS/00821/18-19 MRS. SRIJANI PRAMANIK
218 RS/00910/18-19 MRS. DIPIKA BHANJA
219 SG/00442/18-19 MRS. KEYA GHOSH
220 SL/01924/18-19 MRS. SAMITA GUPTA
221 SL/01930/18-19 MRS. CHANDRA GHOSH
222 SL/02014/18-19 MRS. MADHUMITA SOM
223 SL/02083/18-19 MRS. MANISHA BASAK
224 SL/02148/18-19 MISS SUDARSHANA CHAUDHURI
225 SL/02151/18-19 MRS. NILIMA BISWAS
226 SL/02143/18-19 MRS. MONAMI MUKHERJEE
227 SL/02162/18-19 M/S. ADO ADDITIVES MFG PVT.LTD
228 SL/02222/18-19 MRS. MOHUA CHAKRABORTY
229 SL/02315/18-19 MRS. KAKALI CHAKRABORTY
230 SP/01079/18-19 MRS. ROUKNA SEN
231 SP/01115/18-19 MRS. JAYITA GHOSH
232 SP/01130/18-19 MR. DEBDAS GHOSH
233 SP/01156/18-19 MISS ELINA ROY
234 SP/01237/18-19 MRS. NITA CHAKRABORTY
235 SP/01260/18-19 MRS. JAYATI SAMAJDAR
236 SS/01469/18-19 MRS. KABITA RAY
237 SS/01492/18-19 MRS. TANDRA PATRA
238 SS/01516/18-19 MR. P.K.MONDAL
239 SS/01529/18-19 MRS. BHABANI DAS
240 SS/01555/18-19 MRS. RAKHI CHOWDHURY
241 SS/01595/18-19 MR. UTPAL KANTI CHAKRABRATI
242 SS/01676/18-19 MRS. CHATRALEKHA SARKAR
243 SS/01677/18-19 MRS. KRISHNA MITRA
244 SS/01683/18-19 M/S. M.ROY
245 SS/01687/18-19 MRS. PURNASHREE SAHA
246 TD/00673/18-19 MRS. MADHUMITA BHATTACHARYA
247 TD/00714/18-19 MRS. KAKALI ROY
248 TD/00734/18-19 MR. TANMOY GHOSH
249 TP/01060/18-19 MRS. CHAITALI BANERJEE
250 TP/01088/18-19 MR. SUBRATA KUNDU


* Contact your store for claiming your gift